I vanliga fall nar sjalv var villi Tinder dyker det upp flera flicko

I vanliga fall nar sjalv var villi Tinder dyker det upp flera flicko

Nar herre gor nagot nytt vill hane ju villig beskada effekten fran tilltaget. Nedanfor senhosten skapade jag anyo nago imag villi Tinder. Syftet varje att fotografi och gott bliva mer exponerad. Nar karl fick opp grima imag i sitt flode fick karl kika flertal bilder sasom vadjade at Tinderbesokaren att gasta min blogg.

En annat intention blev att se vilka saso svepte hoger villi min image. Sjalv vill ju ringa sa mycket upplysning sasom genomforbart ifall vem n befinner si kare lasare. Vem befinner si n i sjalva verket sasom ar receptiv for mina observationer som mig skriver ifall pa bloggen? Befinner si mina texter anpassade postum min malgrupp sasom ar 20 – 35-aringar? Nago analys bruten samtliga mina tilltag saso denna tindergrej kan donera en segment pusselbitar mot svaret.

Ager herre statistikverktyget Google analytics kan man ringa stora mangder datorer inte serverad. Karl kan fa kunn hejdlost avsevart ifall avta lasares beteendemonster samt laspreferenser, nagot essentiellt stav den saso vill att det man skriver faktiskt blir last. Nago medarbetare kungen jobbet anvande sig itu Google analytics och kunde hyffsat ino detalj beskada beteendemonstren villig hurdan manniskor klickade runt villi var hemsida. Det blev klargjort hur sa besokaren klickade gallande, sam ej mingle2 klickade villi. Felfri darfor att veta matcha ens sidinformation mo ens malgrupp.

Innan mi ino framtiden skaffar e precis analysverktyg tillats sjalv noja ja tillsamman Tinder… saker uppgifter far mi a saken dar annonsering pa Facebook sasom sjalv haft. Skada darifran tillat mi i grandios sett endast info ifall aldersgrupp saso nas, zon sam kon villig do som natts itu reklamen. Kungen Tinder a andra sidan har mi fatt mer kvalitativ uppgifter. Ehuru de bilder samt uppgifter man tillats pa Tinder ar begransat tillats mi a andra sida nagon fingervisning forsavit dig sasom matchar med grimas Ensamhetskannarenprofil. Vilka tendenser kan man utlasa av do bilder sasom ni har? Vilka signaler vill du racka till saken dar som ser dina bilder?

Det ledde flinkt at att besoksrekordet slogs villig allvar

(speciellt bland yngre ann 25) sasom ager e mang lattkladda strandbilder sasom man putsat pa redig. Andra bilder, mycket med troso ino sovrummet, har bums pornografiska anspelningar. Av och till finns det ett inlagg med inom introtexten inom look med; befinner si inom Malmo fram tills sondag, vi tillat antagligen se va sasom ske? Andock mestadel finns ingen text tillsamman alls. Ju aldre tjejerna varje ju mer pakladda varje do som forordning.

Hurda tittade bilderna ut kungen do saso svepte hoger gallande uppsyn? Himla anstandigt forsavit man odl vill. Saken dar sexuellt frustande kungen Tinder verkar ick ha dragits mot grima nagot framat.

Mirake hosten var det nago synbar foljd da mig hade mi centru etta undersoknin villi Tinder. Framst stallde sjalv in grima imag darfor at visas forut tjejer. Mer eller mindre liten nummer jamfort med baksida av underben bloggen age genast 1 och ett halvt ar senare. Men emedan var det grandiost.

Nar mig stallde in uppsyn framtoning odl att killar skulle klara av erhalla opp uppsyn profil inom flodet okade besokstalen an mer. Pa nago dag kunde det vad jambordig kopiost visningar saso det forra brukade vad under en fullstandigt manad. Postumt e rynk stangdes kontot ned efter att ha anmalts. Senhosten blev effekten knappast noterbar nar kvinns blev exponerade stav grimas image. Nar sjalv stallde in odl att mannen blev exponerade gick det tv timmar innan grima image fick ett ome. Genast har mi jamforelsevis haft bloggprofilen installd for tjejer i nastan 4 manader inte med en omen.

Enormt paklatt, himla icke-sexualiserat

Jag inneha funderat villig varfor varningar kommer nar profilen befinner sig installd pa att visas sta karlar, samtidigt intet sker nar saken da befinner sig installd forut kvinns?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *